Безкоштовна консультація

Київстар +38(098)-657-51-43

lifecell +38(073)-418-14-90

Viber: +380986575143

portalnayka@gmail.com

Наукові роботи, публікація наукових статей, переклади, конференції

admin

Міжнародна науково-практична конференція «Наука та сьогодення» (Публікація в науковому журналі)

Адрес: м. Київ, вул. Сім’ї Хохлових, 8.

Е-мейл Оргкомитета: ecentrnauki@gmail.com

Организаторы: Європейський центр науки

Условия участия и жилье: Організаційний внесок складає 200 грн. (для іноземних учасників – 20$)

 

Шановні науковці!
Запрошуємо Вас взяти участь у
Міжнародній науково-практичній конференції
«Наука та сьогодення»
м. Київ, 30-31 серпня 2017 року

До участі у конференції запрошуються

науковці, здобувачі наукових ступенів, практики, викладачі та студенти ВНЗ

Метою проведення конференції є усестороннє обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної науки, встановлення контактів між молодими вченими різних країн, обмін дослідницьким досвідом та публікація результатів наукових досліджень.

Секції роботи конференції:

Фізико-математичні науки Філологічні науки Психологічні науки
Хімічні науки Географічні науки Військові науки
Біологічні науки Юридичні науки Національна безпека
Геологічні науки Педагогічні науки Соціологічні науки
Технічні науки Медичні науки Політичні науки
Сільськогосподарські науки Фармацевтичні науки Фізична культура та спорт
Історичні науки Ветиринарні науки Державне управління
Економічні науки Мистецтвознавство Культурологія
Філософські науки Архітектура Соціальні комунікації

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Форма участі – дистанційна.

За результатами роботи конференції  кожен учасник отримає
сертифікат формату А4 та публікацію статті в науковому журналі «Альманах науки»

Організаційний внесок складає 200 грн. (для іноземних учасників – 20$)

Розсилка матеріалів відбудеться впродовж вересня 2017 р.
Бажаючих взяти участь у конференції просимо до 31 серпня 2017 р. (включно):
заповнити форму заявки на участь у конференції (форма заявки)
та надіслати на електронну адресу центру (ecentrnauki@gmail.com):

 1. Наукову статтю оформлену відповідно вимог журналу (ознайомитися з вимогами);
 2. Для аспірантів та студентів рецензію кандидата чи доктора наук.
 3. Відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску (реквізити для сплати будуть надані після прийняття статті до друку).

Рукописи, оформлені без врахування вищевикладених вимог, оргкомітет розглядати не буде.
Автори несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів.

Веб-сайт: ecentrnauki.ltd.ua

Безымянный

НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕПОЗИТАРІЙ АКАДЕМІЧНИХ ТЕКСТІВ

Кабінетом Міністрів затверджено Положення про Національний репозитарій академічних текстів, де зазначено його ключові характеристики. Це буде розподілена електронна база даних, яка складатиметься з центральної та локальних частин – репозитаріїв вищих навчальних закладів та інших інституціональних учасників.

До Національного репозитарію включатимуть дисертації та автореферати, статті у наукових виданнях, монографії, наукові видання, депоновані наукові роботи, кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти тощо. Інституціональні учасники – виші, наукові установи, наукові видавництва та інші, матимуть безоплатний і вільний доступ до репозитарію.

На даний момент Міносвіти розробляють регламент, який визначить процедури наповнення репозитарію академічними текстами, порядок їх зберігання, систематизації, обробки, надання інформації у відкритий доступ, взаємодії з інституціональними учасниками та іншими користувачами тощо. Паралельно формуватиметься база текстів – вони збиратимуться у тому вигляді, в якому піддаються обробці, перегляду та порівнянню. Після повноцінного запуску ресурсу буде створена власна наукометрична база даних.

 

XV Всеукраїнська наукова конференція з очно-заочною участю «Актуальні питання біології та медицини»

Оргкомітет запрошує до участі у конференції студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів, викладачів ВНЗ, наукових співробітників.

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

 • морфофункціональні механізми адаптації органів і систем тіла людини до дії ендогенних та екзогенних факторів;
 • морфофункціональні механізми адаптації органів і систем тіла людини під впливом фізичних навантажень різної інтенсивності та тривалості;
 • роль систем гуморальної та нервової регуляції у процесах пристосування організмів до навколишнього середовища;
 • медико-біологічні аспекти патогенного впливу на організм людини факторів зовнішнього середовища;
 • експериментальна біологія та медицина; моделювання патологічних процесів.

Матеріали конференції будуть надруковані у збірки матеріалів конференції «Актуальні питання біології та медицини».

Веб-сайт: http://anatomy.luguniv.edu.ua/ukr_conference.html

ІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи»

СЕКЦІЇ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Проблеми і перспективи економічного розвитку України в умовах Євроінтеграції;
 2. Вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на економічний розвиток регіонів;
 3. Комплексне забезпечення економічного розвитку підприємств;
 4. Стратегічне управління інноваційним розвитком на макро- і мікрорівні;
 5. Збалансований розвиток економіки України: соціально-правовий, екологічний та інші аспекти.

ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО:

До 5 травня 2017 р. на сайті www.science.inem.lviv.ua потрібно:

– провести реєстрацію учасника конференції за посиланням РЕЄСТРАЦІЯ;

– надіслати тези доповіді (наприклад: Vakiv_tezy.doc) та сканований оригінал документа про оплату оргвнеску (наприклад: Vakiv_oplata.doc) на електронну адресу оргкомітету conf-rmv-inem@ukr.net,вказавши в темі повідомлення “Тези: прізвище учасника”

КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ: “ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ, РЕГІОНІВ І ПІДПРИЄМСТВ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ”

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ:

1. Надання авторами матеріалів для розгляду організаційним комітетом – до 5.05.2017 р.

2. Відповідь про отримання та прийняття матеріалів – до 15.05.2017 р.

3. Оплата за публікацію статті у монографії – 15-19.05.2017 р.

4. Розсилка електронного варіанту монографії – до 01.08.2017 р.

5. Розсилка друкованих примірників монографії – до 01.09.2017 р.

Веб-сайт: http://science.inem.lviv.ua

Міжнародна наукова інтернет-конференція на тему: “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення”

Міжнародна наукова інтернет-конференція на тему:
“Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення” (випуск 19)

17 травня 2017 р.

Шановні науковці, молоді вчені, аспіранти, здобувачі, студенти! Запрошуємо Вас до участі в черговому випуску інтернет-конференції на сайті http://www.konferenciaonline.org.ua/ у розділі Наступна конференція.

Прийом матеріалів до 17 травня 2017 р. включно.

Плануються наступні напрями її роботи (секції):

1. Інформаційні системи і технології.

 • Теоретичні основи інформатики та кібернетики
 • Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
 • Системи та процеси керування
 • Комп’ютерні системи та компоненти
 • Інформаційні технології
 • Автоматизація процесів керування
 • Системи автоматизації проектувальних робіт
 • Системи захисту інформації
 • Інформаційна безпека
 • Управління проектами і програмами
 • Системи та засоби штучного інтелекту
 • Інформаційно-комунікаційні технології в освіті
 • Медична та біологічна інформатика і кібернетика
 • Соціальна інформатика

2. Економічні науки. 

 • Економічна теорія та історія економічної думки
 • Світове господарство і міжнародні економічні відносини
 • Економіка та управління національним господарством
 • Економіка та управління підприємствами
 • Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
 • Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
 • Гроші, фінанси і кредит
 • Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
 • Статистика

3. Технічні науки.

 • Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка
 • Машинознавство
 • Обробка матеріалів у машинобудуванні
 • Галузеве машинобудування
 • Електротехніка
 • Прилади
 • Радіотехніка та телекомунікації
 • Енергетика
 • Металургія
 • Хімічні технології
 • Технологія харчової та легкої промисловості
 • Транспорт
 • Будівництво
 • Безпека життєдіяльності
 • Електроніка

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Всеукраїнська науково-практична конференція «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ»

Всеукраїнська науково-практична конференція «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ»

Міжнародна економічна науково-практична інтернет-конференція “Наукові підходи у реформуванні сучасної економічної системи”

Міжнародна економічна науково-практична інтернет-конференція “Наукові підходи у реформуванні сучасної економічної системи”

Страна: Украина

Город: Тернопіль

Дедлайн: 25.04.2017

Даты: 25.04.17 — 25.04.17

Область наук: Экономические;

Запрошення

Ініціативна група молодих вчених за сприянням та при активній участі Тернопільської обласної організації об’єднання студіюючої молоді «Зарево» проводить міжнародну наукову інтернет-конференціюекономічного спрямування на тему:

Наукові підходи у реформуванні сучасної економічної”

яка відбудеться 25 квітня 2017 року (роботи учасників приймаються до 25 квітня включно).

 

Наші збірники тез наукових інтернет-конференцій включаються до наукометричної бази даних “РІНЦ/RSCI”.

Планується робота за наступними секціями:

1. Економіка та підприємництво;

2. Менеджмент. Маркетинг;

3. Облік, статистика і аудит;

4. Економічний аналіз. Економіко-математичне моделювання;

5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;

6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;

7. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці;

8. Світова економіка та міжнародні відносини;

9. Економічна наука та освіта.

Ваші роботи будуть розміщені на сайті та опубліковані у збірниках конференції. Доповіді розміщуються на даному сайті та у збірниках інтернет-конференції посекційно, у алфавітному порядку відповідно до прізвищ авторів. Приїзд та особиста участь в конференції не передбачається!

Приймаються доповіді написані українською, російською та англійською мовами.

Міжнародна науково-практична конференція “ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ТА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

Міжнародна науково-практична конференція “ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ТА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

Страна: Украина

Город: м. Черкаси

Дедлайн: 01.04.2017

Даты: 19.04.17 — 20.04.17

Область наук: Экономические;

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності» 19-20 квітня 2017 р.

Для участі в конференції необхідно до 01 квітня 2017 р. надіслати на адресу оргкомітету (роботи подані пізніше вказаного терміну до збірника не включаються):

 • заявку на участь у конференції;
 • тези доповіді;
 • копію документа про оплату організаційного внеску.

Вимоги написання статей

11. До друку подаються статті (електронний та роздрукований варіанти (1 примірник)) у форматі MS Word .
2. Приймаються до розгляду статті українською  моваю (обсягом 10-20 сторінок тексту, роздрукованого на папері формату А4 через 1,5 інтервал, кеглем 14, шрифтом Times New Roman; поля з усіх сторін – 20 мм).
3. Структура статті: рядок 1 — прізвище та ініціали автора (співавторів); рядок 2 — науковий ступінь і вчене звання, посада та місце роботи (повна назва кафедри або іншого структурного підрозділу, без абревіатур), кожен співавтор з нового рядка, вирівнювання по правому краю; рядок 3 — назва статті (вирівнювання по центру, напівжирний шрифт, великі літери), рядок 4 — текст статті із зазначенням необхідних елементів (згідно пункту 3 даних вимог). Текст статті закінчується висновками з проведеного дослідження та використаною літературою.
4. Відповідно до постанови Президії ВАК України №7-05/1 “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України” наукові статті, що подаються до друку, повинні містити такі необхідні елементи з їх зазначенням:
Постановка проблеми, де обґрунтовується актуальність теми (висвітлюються існуючі проблеми з напряму дослідження в масштабах країни, галузі, підприємств, визначені напрями державної політики у їх вирішенні, їх зв’язок із поставленими науковими чи практичними завданнями).
Аналіз останніх досліджень і публікацій, де вказуються основні вітчизняні та зарубіжні вчені-дослідники, які займаються визначеною проблематикою, подається аналіз останніх результатів їх досліджень і публікацій, а також обов’язково висвітлюються невирішені частини загальної проблеми, яким присвячена стаття.
Постановка завдання, де формулюється мета і завдання, об’єкт та предмет дослідження.
Виклад основного матеріалу дослідження, де висвітлюються теоретичні та практичні аспекти отриманих результатів дослідження.
Висновки та подальші дослідження, де подаються розгорнуті конкретні висновки (по пунктах) за результатами дослідження та перспективи подальших розробок у цьому напрямку.
Література (не менше 8-ми джерел) розміщується після статті у порядку згадування або у алфавітному порядку, друкується через 1,5 інтервалу, кеглем 14, шрифтом Times New Roman і оформляється у відповідності до наказу ВАК № 63 від 26.01.2008 р. та встановленими вимогами міждержавного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
5. Посилання на літературу в тексті слід давати в квадратних дужках, наприклад, [2, с. 25; 5, с. 33–38], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (без сторінок) відокремлюється від іншого крапкою з комою [3; 4; 6; 8; 12; 15].
Окрім того, обов’язково подається список літератури англійською мовою (вимоги, що стосуються реферату та списку літератури англійською мовою, продиктовані обов’язковими вимогами світових реферативних баз даних).
6. Після літератури подається анотація у формі реферату (не менше 200 слів одинарним інтервалом), який має висвітлювати такі структурні питання: тему статті, мету, методику дослідження, результати дослідження, наукову новизну результатів дослідження, практичну значущість результатів дослідження, ключові слова (додаток 1). Анотація дублюється російською та англійською мовами (переклад достовірний, а не машинний) (при наявності проблем з достовірністю перекладу, редакція може допомогти у їх вирішенні) 
7. Вимоги до структури та оформлення матеріалів:
– всі структурні розділи по тексту мають бути виділені жирним шрифтом;
– всі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела;
– всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела;
– якщо в огляді літератури або далі по тексту Ви посилаєтесь на прізвище вченого – його публікація має бути у загальному списку літератури;
– вторинне цитування не дозволяється;
– виклад основного матеріалу дослідження закінчувати текстом, а не таблицею чи рисунком.
8. Кількість табличного матеріалу та ілюстрацій повинна бути доречною. Цифровий матеріал подається у таблиці, що має порядковий номер, вирівнювання по правому краю (наприклад, Таблиця 1) і назву (друкується над таблицею посередині напівжирним шрифтом, наприклад, Кількість малих підприємств в Україні). Текст таблиці подається шрифтом Times New Roman, кегль 12, інтервал 1). Рисунок повинен бути єдиним графічним об’єктом (тобто згрупованим). Після таблиць та рисунків – зазначити джерело ([ ]; розробка автора; складено автором на основі [ ] тощо). Для рисунків, зроблених в програмі Excel, потрібно додатково до статті відправити файл Excel (2003). Ілюстрації також потрібно нумерувати і вони повинні мати назви, які вказуються поза згрупованим графічним об’єктом, (наприклад, Рис. 1. Динаміка рівня заробітної плати в Україні). Ілюстративний матеріал обов’язково повинен бути контрастним чорно-білим. Формат таблиць та рисунків лише книжний. Формули (з стандартною нумерацією) виконуються в редакторі Microsoft Equation. Підписи рисунків та формул повинні бути доступні для редагування. Усі графічні об’єкти не повинні бути сканованими.
9. У статті не повинно бути переносу слів та використання макросів. При наборі слід вимкнути автоматичний “м’який” перенос (заборонені “примусові” переноси – за допомогою дефісу). Абзаци позначати тільки клавішею “Enter”, не застосовувати пробіли або табуляцію (клавіша “Tab”). Не допускається використовувати ущільнений або розріджений шрифт. Назва файлу має відповідати прізвищу автора (наприклад: Петренко. doc, Петренко. rtf).
10. Порядок подання статті.
10.1. До редакції подається електронний варіант статті (див. додаток 1) та заявки (див. додаток 2) для попереднього розгляду на предмет відповідності тематиці і вимогам журналу.
10.2. При позитивному висновку до редакції надсилається електронний пакет документів:
– заявка (див. додаток 2);
– рецензія (крім авторів – докторів наук), підписана доктором наук і завірена печаткою тієї установи, де працює рецензент;
– для авторів без наукового ступеня обов’язковим є витяг із протоколу засідання кафедри (відділу) установи, де навяається або працює здобувач, з рекомендацією статті для друку;
– копія квитанції про оплату вартості публікації (оплата здійснюється після затвердження редколегією статті до друку);
– додатково подається в електронному вигляді розширена анотація статті (резюме) англійською мовою (обсягом 2 сторінки без виділення розділів) для розміщення на сайті журналу.
11. Переклад розширеної анотації (реферат) англійською мовою повинен бути достовірним (не машинним) (при наявності проблем з достовірністю перекладу, редакція може допомогти у їх вирішенні).
12. Для аспірантів на першій сторінці статті робиться примітка внизу, в якій вказуються прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь та вчене звання.
13. Для оформлення списку літератури англійською мовою бажаним є стиль APA (http://www.apastyle.org/).
14. Транслітерувати інформацію потрібно згідно постанови КМУ від 27.01.2010 №55 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF) (для української мови) або вимогам BGN/PCGN (для російської мови). Порядок оформлення україномовних та російськомовних джерел, наданих мовою оригіналу, повинен відповідати ГОСТу 7.1-2006.

НАШІ ПЕРЕВАГИ

Індивідуальний підхід

Гарантія
якості

Багаторічний досвід роботи

Оперативність в роботі

Гнучка цінова політика

ЯК МИ ПРАЦЮЄМО

Ви залишаєте заявку по телефону або через форму на сайті

Наш менеджер передзвонює Вам для уточнення деталей

Здійснюєте незначну передоплату

Наші спеціалісти розпочинають роботу над Вашим замовленням

Оплачуєте решту суми за Ваше замовлення

Ми відправляємо Вам готову роботу

Ви отримуєте якісну роботу у визначений Вами термін.

Результат перевищує очікування. Ви - задоволений клієнт.

Форма замовлення
Залишіть номер телефону і ми вам зателефонуємо
Поліграфічні послуги
Новини
“Євроінтеграція” української науки

МОН повідомляє, що Україна планує доєдатись до Євро...
Масштабне соцопитування науковців: результати та висновки

Соціальне опитування, що було проведено у вересні 2017 ...
17 важливих змін із Закону “Про освіту” (2017)

28 вересня в Україні набрав чинності закон «Про осві...

Київстар+38(098)-657-51-43

Life+38(073)-418-14-90